Elektriciteit

Elektriciteit maakt deel uit van ons dagelijks leven. Een goed werkende elektriciteitsmarkt is dan ook van groot belang. Het geeft u als gebruiker leveringszekerheid, keuzevrijheid en een efficiënte elektriciteitsprijs. Maar hoe zit de markt eigenlijk in elkaar? En hoe komt de elektriciteit bij u terecht? Energie in Balans heeft alle belangrijke informatie op een rij gezet. Lees meer over de elektriciteitsmarkt, de aansluiting, het netwerk en transport en overheidsheffingen.

Elektriciteitsmarkt

De elektriciteitsmarkt is ingewikkeld en verandert snel. Het is een markt met meerdere partijen, verschillende handelsplaatsen en uiteenlopende producten. Bovendien staat de elektriciteitsprijs bloot aan marktwerking. Hierdoor verschillen de prijzen van dag op dag. 

Elektriciteitsprijzen

De prijs van elektriciteit is afhankelijk van verschillende factoren. Hoe komt de elektriciteitsprijs tot stand? 

Partijen

In de energiemarkt spelen meerdere partijen een rol. Wie doet nu eigenlijk wat?

Handelsplaatsen

De elektriciteitsmarkt heeft verschillende handelsplaatsen waar vraag en aanbod samen komen.

Producten

Als grootverbruiker kunt u elektriciteit kopen op de termijnmarkt of op de spotmarkt. Wat is het verschil?

Aansluiting

Zonder aansluiting, geen elektriciteit. Uw aansluiting heeft u namelijk toegang tot het elektriciteitsnetwerk. Zo kunt u voorzien in uw elektriciteitsbehoefte. de elektriciteitsmarkt. Bovendien kunt u via uw aansluiting ook zelf opgewekte elektriciteit plaatsen op het openbare net. 

Type Aansluiting

Er bestaan verschillende types aansluitingen. Welk types zijn er? En wat zijn de verschillen?

Meetverantwoordelijkheid

Als zakelijke afnemer van elektriciteit bent u verantwoordelijk voor het meten en registreren van de uitwisseling van elektriciteit. Wat houdt dit in?

Netwerk en transport

Het netwerk voor elektriciteit vormt de ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening. Uw energieleverancier sluit namens u een Aansluit- en Transportovereenkomst bij de netbeheerder. Zo krijgt u toegang tot het elektriciteitsnetwerk. 

Het netvlak

Het netvlak is het fysieke deel van het net waarop uw aansluiting is gerealiseerd. Elk netvlak kent verschillende kostenposten met gereguleerde tarieven.

Aansluit- en Transportovereenkomst

Ieder bedrijf heeft een aansluiting die u verbindt met het energienetwerk. Met uw netbeheerder maakt u afspraken over de wijze waarop u wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Overheidsheffingen

De vraag naar elektriciteit stijgt. Voor de economie is het belangrijk dat er altijd voldoende elektriciteit beschikbaar is. Daarom stimuleert de Rijksoverheid energiebesparing en de productie van duurzame energie. Ook worden er Europese afspraken gemaakt voor een betrouwbaar en veilig elektriciteitsnetwerk. Als gebruiker van elektriciteit betaalt u energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Bent u benieuwd hoe deze kostenposten tot stand komen?  

Energiebelasting

De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het gebruik van elektriciteit en aardgas. 

Opslag Duurzame Energie

Naast de energiebelasting betaalt u ook voor ´Opslag Duurzame Energie´ (ODE). Deze opslag financiert subsidieregelingen voor duurzame energie.